O klubie

Klub powstał 24 października 2005 r. w Nakle nad Notecią z inicjatywy Artura Sierzchuły i Michała Nowaka.

W zebraniu Założycielskim uczestniczyły 24 osoby. Zebranie Założycielskie podjęło uchwały w sprawie utworzenia Nakielskiego Towarzystwa Sportowego Trójka, uchwalenia statutu i wyboru Komitetu Założycielskiego w składzie Artur Sierzchuła, Leszek Dornowski i Michał Nowak. NTS Trójka jako klub sportowy, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną. Istotne jest również to, że klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy oraz sympatyków.

W klubie NTS Trójka dominuje sekcja siatkówki szkoląca we wszystkich kategoriach wiekowych – od 4-letnich dzieci po seniorów. Od kilkunastu lat nieprzerwanie działa również sekcja rekreacyjna (sporty walki) prowadzona przez Roberta Kowalskiego.